Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.102

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwneud mwy i derfynu casineb hiliol, sy’n arwain at droseddau casineb.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take additional serious measures to eliminate race enmity on the ground, which leads to hate crimes (Kyrgyzstan).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022