Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.104

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i derfynu troseddau casineb. Gwella dulliau i nodi targedau posibl a chymunedau bregus, gwella gwyliadwriaeth a gwneud mwy i’w diogelu.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Improve the systems of identification of potential targets and vulnerable communities, enhance surveillance and implement protection measures to address hate crimes (Maldives).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022