Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.108

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Monitro troseddau casineb ac achosion gwahaniaethu, yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb (2016).


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Continue to closely monitor the hate crime and discrimination cases, following the implementation by the United Kingdom Government of the newly launched Hate Crime Action Plan of 2016 (Romania).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022