Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.111

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gweithio gyda seneddwyr, sefydliadau hawliau dynol a sefydliadau cymdeithas sifil i wella amddiffyniad ar gyfer lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol, ffoaduriaid ac ymfudwyr rhag iaith casineb a throseddau casineb. Rhoi mwy o amddiffyniad cyfreithiol i’r grwpiau hyn.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

That the United Kingdom Government, parliamentarians, human rights institutions and civil society organizations continue to work closely together in order to ensure that vulnerable groups such as ethnic and religious minorities, refugees and migrants are better protected against hate speech and hate-related crime and that they are provided with greater certainty and legal protection (Thailand).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022