Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.112

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwneud mwy i derfynu hiliaeth ac iaith casineb trwy annog dialog a chydweithrediad rhwng gwahanol grefyddau a chenedligrwydd. ”


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Continue efforts towards combating racism and hate speech against foreigners through disseminating a culture of dialogue and cooperation among religions and civilizations (Tunisia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022