Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.113

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Asesu effaith y ‘Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb’.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Prepare a report on the impact of the “Hate Crime Action Plan” with the view to assess concrete results (Turkey).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022