Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.115

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i derfynu troseddau casineb crefyddol. Sicrhau bod grwpiau lleiafrifol yn gallu cael mynediad at gyfiawnder.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Adopt effective measures to combat crimes based on religious hate and facilitate access to justice to minority groups (Angola).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022