Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.117

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwneud mwy i gefnogi dioddefwyr gwahaniaethu a chasineb, yn arbennig casineb crefyddol, ac i godi ymwybyddiaeth o’r trosedd yma.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Continue working to improve the services given to the victims of discrimination and hatred, especially religious hatred, and continue in raising awareness about this crime (Bahrain).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022