Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.123

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i drechu iaith casineb cynyddol, islamoffobia a throseddau casineb ar sail hil. Delio gyda’r goblygiadau hirdymor.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take effective and quick measures to combat hate speech, Islamophobia, racial aggressive acts that are on the increase in the society, and commit to addressing the long-term consequences (Egypt).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022