Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.148

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cryfhau amddiffyniad dinasyddion, a’u hawl i breifatrwydd, yn y Mesur Pwerau Ymchwilio (2016).


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Strengthen the protection of citizens and the right to privacy in the Investigatory Powers Bill of 2016 (Haiti).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022