Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.149

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Alinio’r holl gyfreithiau gwyliadwriaeth gyda safonau hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau bod gwyliadwriaeth cyfathrebiadau yn angenrheidiol a chymesur.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Bring all legislation concerning communication surveillance in line with international human rights standards and especially recommends that all communications surveillance requires a test of necessity and proportionality (Liechtenstein).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022