Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.151

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ystyried newid y Ddeddf Grymoedd Ymchwilio 2016 i amddiffyn yr hawl i breifatrwydd. Gwahardd gwyliadwriaeth torfol a chasglu data cyfathrebu heb warant.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Consider the revision of the Investigatory Powers Act 2016 with a view to protecting the right to privacy, including by prohibiting mass surveillance activities and the collection of communications data without warrants (Brazil).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022