Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.157

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Parhau i drafod materion cyfiawnder trosiannol yng Gogledd Iwerddon, ac i roi elfennau trosiannol Cytundeb Tŷ Stormont ar waith.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Continue negotiations on transitional justice issues and implement transitional justice elements of the Stormont House Agreement (Australia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022