Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.161

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Diddymu’r gwaharddiad ar bleidleisio gan garcharorion, yn unol â dyfarniad llysoedd rhyngwladol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Revoke the blanket ban on prisoners’ exercise of their right to vote, in order to comply with the rulings of international courts on this matter (Czechia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022