Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.204

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ystyried terfynu dedfrydau oed awtomatig ar gyfer troseddwyr dan 18 oed. ”


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Consider abolishing the mandatory imposition of life imprisonment for offences committed by children under the age of 18 (Greece).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022