Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.206

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ystyried newid yr isafswm oed atebolrwydd troseddol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Consider revising the minimum age of criminal responsibility (Peru).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022