Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.217

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Diweddaru cyfreithiau mewnfudo i gyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Sicrhau nad yw pobl fregus yn cael eu cadw.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Introduce a general statutory time limit on immigration detention and ensure such detention is not used in the case of vulnerable individuals or groups (Germany).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022