Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.221

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Alinio Deddf Mewnfudo’r Deyrnas Unedig 2016 gyda chyfraith hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys y CRC.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Improve on the United Kingdom’s Immigration Act 2016 dealing with refugees to be compatible with United Nations Human Rights Conventions, particularly the Convention on the Rights of the Child (Indonesia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022