Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.226

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Parchu sofraniaeth Mauritius a chydnabod hawl i ailsefydlu y Chagosiaid yn unol â safonau hawliau dynol rhyngwladol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Urge the United Kingdom to take appropriate measures, including completion of the decolonization process of Mauritius and respect the legitimate right of resettlement of the Chagossians, aimed at bringing the United Kingdom into full compliance with its human rights obligations (Mauritius).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022