Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.84

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwneud mwy i roi terfyn ar ystrydebau negyddol yn y wasg, yn arbennig yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a rhyngrywiol, Sipsiwn, Mwslimiaid a ffoaduriaid.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Dedicate more resources to fight against negative stereotypes in the media, against the most affected minority groups (lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons, Gypsies, Muslims, refugees and persons granted asylum) (Spain).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022