Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.94

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Datblygu strategaeth i daclo anghydraddoldeb a wynebir gan leiafrifoedd ethnig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Develop a comprehensive strategy to address inequalities experienced by ethnic minorities (Sierra Leone).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022