Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.95

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwneud mwy i daclo anghydraddoldeb a wynebir gan leiafrifoedd ethnig a threchu gwahaniaethu.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

ake effective measures to address inequalities experienced by ethnic minority groups and combat discrimination (Kazakhstan).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022