Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.96

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i derfynu gwahaniaethu, a hyrwyddo hawliau gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd cyfartal menywod o leiafrifoedd ethnig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Adopt comprehensive anti-discrimination measures, to promote equal political, social and economic rights of women of ethnic minorities (Republic of Korea).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022