Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.97

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i atal anoddefgarwch yn seiliedig ar genedligrwydd a hil.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take effective measures to prevent manifestations of intolerance on the grounds of nationality and race (Russian Federation).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022