Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 61

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

Cymryd camau pellach, mewn ymgynghoriad gyda sefydliadau pobl anabl, i warantu hygyrchedd beth bynnag yw’r nam, diddymu cyfyngiadau ar hawl pobl anabl i bleidleisio, a sicrhau bod addasiadau rhesymol ar waith i bobl anabl allu arfer eu hawl i breifatrwydd wrth bleidleisio.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, in close consultation with organizations of persons with disabilities, take appropriate measures to secure accessibility for persons with disabilities, regardless of the type of impairment, repeal provisions restricting the right of persons with disabilities to vote, and ensure the provision of reasonable accommodation to guarantee the possibility of and right to universal and secret suffrage.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

29 (participation in political and civic life)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019