Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 13

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ddiddymu Adran 134 (4) a (5) y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988, sy’n caniatáu rhai amddiffyniadau ar gyfer artaith. Mae hyn er mwyn sicrhau bod deddfau’r Deyrnas Unedig yn adlewyrchu’r Confensiwn rhag Artaith, sy’n datgan nad oes unrhyw gyfiawnhad dros artaith dan unrhyw amgylchiadau.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee reiterates its previous recommendations (see CAT/C/GBR/CO/5, para. 10 and CAT/C/CR/33/3, para. 4(a)(ii)) that the State party should repeal Section 134 (4) and (5) of the Criminal Justice Act 1988 and ensure that that its legislation reflects article 2, paragraph 2, of the Convention, which stipulates that no exceptional circumstances whatsoever may be invoked as a justification of torture.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

2 (prevention of torture)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 08/10/2019