Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 31

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gymryd camau i atal artaith mewn unrhyw diriogaeth dan reolaeth effeithiol y Wladwriaeth, nid yn unig yn ei diriogaeth sofren. Mae hyn yn cynnwys pob ardal ble mae gan y Deyrnas Unedig reolaeth uniongyrchol neu anuniongyrchol, yn llwyr neu’n rhannol, yn unol â chyfraith ryngwladol. Mae hefyd yn berthnasol i sefyllfaoedd le mae gan y Deyrnas Unedig reolaeth uniongyrchol neu anuniongyrchol dros bobl yn y ddalfa.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Recalling the Committee’s previous recommendation (CAT/C/GBR/CO/5, para. 9), the State party should take effective measures to prevent acts of torture, not only in its sovereign territory, but also “in any territory under its jurisdiction”, as required by article 2, paragraph 1, of the Convention. In that respect, the Committee draws the State party’s attention to paragraph 16 of its general comment No. 2 (2007), on the implementation of article 2, in which it recognizes that “any territory” includes “all areas where the State party exercises, directly or indirectly, in whole or in part, de jure or de facto effective control, in accordance with international law. The Committee considers that the scope of ‘territory’ under article 2 must also include situations where a State party exercises, directly or indirectly, the facto or de jure control over persons in detention”.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

2 (prevention of torture)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019