Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 61

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ystyried sut i annog gweithwyr domestig mudol i adrodd am gam-drin neu gamdriniaeth i awdurdodau, yn cynnwys rhoi gwybodaeth i weithwyr domestig mudol am eu hawliau a’i gwneud yn haws iddynt i chwilio am waith amgen.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should consider adopting further measures to encourage migrant domestic workers who are subjected to ill-treatment to report their abuse to authorities, including providing information to migrant domestic workers on their rights and taking measures to enhance the ability of migrant domestic workers to obtain alternative employment.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019