Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 32

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

weithredu i gyfreithiau ar anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) yn llawn a chymryd camau pellach i erlyn pobl sy’n cyflawni FGM. Dylai hefyd godi ymwybyddiaeth fod FGM yn ffurf o gam-drin plant a thrais yn erbyn menywod a merched.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party ensure the full implementation of its legislation on female genital mutilation and take further measures to effectively prosecute perpetrators of this offence. It also recommends that the State party step up its efforts to raise awareness that female genital mutilation is a form of child abuse and gender-based violence against women and girls.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

1 (definition of discrimination), 2 (elimination of discrimination against women)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019