Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 50

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Weithredu rhaglenni a pholisïau sy’n darparu mynediad effeithiol i ofal iechyd ar gyfer menywod a grwpiau ymylol, yn arbennig menywod sy’n ceisio lloches a ffoaduriaid, menywod mudol, menywod Sipsiwn a theithwyr a dioddefwyr masnachu mewn pobl.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party strengthen the implementation of programmes and policies aimed at providing effective access to healthcare by women from marginalized groups, particularly asylum-seeking and refugee women, migrant women, Gypsy and Traveller women, and victims of trafficking.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

12 (health care)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019