Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 15

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Adolygu cyfreithiau i sicrhau bod mesurau diogelwch digonol yn ei lle parthed cyfyngiadau ar ail fynediad a gwrthod dinasyddiaeth ar sail terfysgaeth. Rhaid i’r rhain ddilyn egwyddorion cyfreithlondeb, angen a chymesuredd. Sicrhau bod gweithdrefnau priodol ar waith i atal personau heb wladwriaeth.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should review its laws to ensure that restrictions on re-entry, and denial of citizenship, on terrorism grounds, include appropriate procedural protections and are consistent with the principles of legality, necessity and proportionality. The State party should also ensure that appropriate standards and procedures are in place to avoid rendering an individual stateless.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

16 (recognition as a person before the law)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019