Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 23

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Sicrhau bod unrhyw derfynau ar warantau o dreial teg ar gyfer rhesymau diogelwch cenedlaethol (fel gwrandawiadau llys a gynhelir heb i’r parti anllywodraethol fod yn bresennol) yn unol â’r ICCPR. Ni ddylent atal atebolrwydd y wladwriaeth, na hawl y dioddefwr i dreial teg ac unioniad effeithiol.

(b) Adolygu’r prawf ar gyfer camwedd i sicrhau ei fod yn unol â’r ICCPR.

(c) Sicrhau nad yw diwygiadau cymorth cyfreithiol yn mynd yn groes i hawl pobl i gyflwyno achos cyfreithiol. Adolygu cyfyngiadau ar gymorth cyfreithiol, mynd i’r afael â phroblemau yn y cynllun cyllido eithriadol, ac adolygu’r angen am y prawf preswylio.

(d) Lleihau’r oedi yn y system cyfiawnder troseddol yng Ngogledd Iwerddon, gan gynnwys trwy gyflwyno terfynau ar yr amser a dreulir yn y ddalfa.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) Raise the minimum age of criminal responsibility in accordance with international standards and ensure the full implementation of international standards for juvenile justice.

(b) Step up its efforts with a view to further reducing the number of children in the juvenile justice system.

(c) Ensure that detention on remand of child defendants is used only as a measure of last resort and for the shortest possible period of time and that suitable bail packages are available to child defendants in Northern Ireland.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

9 (liberty and security), 14 (access to justice and fair trial rights), 24 (rights of the child)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019