Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 19

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Adolygu defnydd o fesurau gwrthderfysgaeth presennol (yn arbennig y ‘dyletswydd atal’ dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015) i atal cam-drin, ac i sicrhau nad ydynt yn annog proffilio a gwahaniaethu ar sail hil, lliw, disgyniad, neu gefndir cenedlaethol neu ethnig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee urges the State party to review the implementation of and evaluate the impact of existing counter-terrorism measures, in particular the “prevent duty” under the Counter-Terrorism and Security Act 2015, in order to ensure that there are effective monitoring mechanisms and sufficient safeguards against abuse, and that they are implemented in a manner that does not constitute profiling and discrimination on the grounds of race, colour, descent, or national or ethnic origin, in purpose or effect.

Dyddiad archwiliad y CU

02/10/2016

Rhif erthygl y CU

2 (general obligations), 5 (prohibition of racial discrimination; equal enjoyment of rights)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019