Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 21

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

(a) Cyflwyno terfynau amser cyfreithiol ar gadw mewnfudwyr yn y ddalfa. Sicrhau y defnyddir carchariad fel mesur pan fetho popeth arall a’i fod yn rhesymol, angenrheidiol a chymesur.

(b) Sicrhau bod unrhyw newidiadau i’r system llwybr cyflym i’r ddalfa yn unol â’r ICCPR, a bod y system yn gwarchod pobl fregus ac yn gwarantu mynediad at gyfiawnder a chymorth cyfreithiol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) Establish a statutory time limit on the duration of immigration detention and ensure that detention is a measure of last resort and is justified as reasonable, necessary and proportionate in the light of the relevant circumstances.

(b) Ensure that reforms to the detained fast track system are fully compliant with the State party’s obligations under the Covenant. It should also ensure that the system protects vulnerable persons, and provides for effective safeguards against arbitrariness and for effective access to justice, including to legal aid.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

7 (freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment), 9 (liberty and security), 10 (treatment of people deprived of liberty), 13 (expulsion of non-nationals)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/05/2022