Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 12

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: (a) Sefydlu rheoliadau clir i sicrhau nad yw cwmnïau yn gweithredu yn y Deyrnas Unedig yn amharu ar hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. (b) Cyflwyno cyfreithiau a pholisïau newydd i ddal cwmnïau’r Deyrnas Unedig yn atebol am dramgwyddo ar hawliau a gyflawnwyd ganddyn nhw neu eu his-gwmnïau dramor. (c) Cynnal asesiadau risg cyn caniatáu trwyddedau allforio arfau. Gwrthod neu atal trwyddedau ble mae perygl o dramgwyddau hawliau dynol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party: (a) Establish a clear regulatory framework for companies operating in the State party to ensure that their activities do not negatively affect the enjoyment of economic, social and cultural human rights. (b) Adopt appropriate legislative and administrative measures to ensure the legal liability of companies domiciled under the State party’s jurisdiction for violations of economic, social and cultural rights in their projects abroad committed directly by these companies or resulting from the activities of their subsidiaries. (c) Conduct thorough risk assessments prior to granting licences for arms exports and refuse or suspend such licences when there is a risk that arms could be used to violate human rights, including economic, social and cultural rights.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

2 (implementation of the Convention)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019