Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 30

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Adolygu ei bolisïau cyflogaeth i daclo achosion gwraidd diweithdra. Datblygu cynllun gweithredu yn ffocysu’n benodol ar bobl ifanc, pobl anabl a lleiafrifoedd ethnig, crefyddol neu eraill.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Recalling its previous recommendations (see E/C.12/GBR/CO/5, paras. 20 and 21), the Committee recommends that the State party review its employment policies to address the root causes of unemployment and include in its action plan time-bound goals with a specific focus on groups disproportionately affected by unemployment, such as young people, persons with disabilities and persons belonging to ethnic, religious or other minorities.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

2 (implementation of the Convention), 6 (right to work)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019