Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 46

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Darparu gwybodaeth ar effaith y strategaeth genedlaethol ar drais seiliedig ar ryw (yn benodol parthed trais yn erbyn menywod a merched anabl) yn ei adroddiad nesaf i’r Cenhedloedd Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee requests the State party to include in its next periodic report information on the impact of the implementation of the national strategy on gender-based violence, particularly with regard to violence against women and girls with disabilities.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

2 (implementation of the Convention), 3 (equality between men and women)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022