Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.121

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwarantu hawliau ffoaduriaid ac ymfudwyr. Cymryd camau pellach i drechu troseddau casineb.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Effectively guarantee the rights of refugees and migrants and make substantive progress in the fight against hate crime (China).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022