Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.128

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Adolygu mesurau gwrthderfysgaeth sy’n targedu pobl neu grwpiau yn seiliedig ar hil, cefndir ethnig neu grefydd, yn cynnwys Mwslimiaid neu gymunedau Mwslimaidd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Review counter-terrorism measures which target individuals or groups based on race, ethnic background or religion, including Muslims or Muslim communities (Malaysia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022