Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.136

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Diweddaru Deddf Cyfiawnder Troseddol 1998 a gwahardd pob ffurf o artaith, yn cynnwys dileu’r hyn a elwir yn ‘gymal dianc’.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Enact a complete prohibition of all forms of torture into the 1988 Criminal Justice Act, including removals of so-called “escape clauses” (Republic of Korea).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022