Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.174

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwneud mwy i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol a chynhwysiant cymdeithasol yn system addysg Gogledd Iwerddon.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Step up efforts to promote racial equality and social inclusion in the education system in Northern Ireland (Botswana).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022