Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.176

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Taclo gwahaniaethu yn erbyn menywod, yn arbennig yn y farchnad lafur, a’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Address the problem of discrimination against women, particularly in the labour market, with regard to the gender-based wage gap (Libya).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/05/2022