Amodau gwaith cyfiawn a theg – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwneud ymrwymiadau i sicrhau amodau teg yn y gwaith, gan gynnwys i daclo aflonyddu rhywiol. Fodd bynnag, hyd yma nid yw wedi gweithredu nifer o fesurau ac nid yw wedi cyflwyno Mesur Cyflogaeth i wneud hynny. Mae bylchau cyflog rhyw ac ethnigrwydd yn culhau, er bod bylchau cyflog yn dal i fodoli. Mae bwlio ac aflonyddu yn y gwaith yn dal yn gyffredin. Mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi achosi problemau o ran sicrhau amodau gwaith diogel ac mae hefyd wedi gwaethygu anghydraddoldebau ar gyfer grwpiau penodol, fel menywod.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar amodau teg a chyfiawn yn y gwaith.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021