Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 46

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Sicrhau bod gofal plant fforddiadwy a hygyrch ar gael ar draws y Deyrnas Unedig, yn arbennig yng Ngogledd Iwerddon;

(b) Ystyried diddymu’r gofyniad i gyflogeion weithio 26 wythnos cyn bod ganddynt hawl i drefniadau gwaith hyblyg;

(c) Annog dynion i gymryd absenoldeb rhieniol, megis cynnig absenoldeb penodol ar gyfer tadau, ac annog dynion i rannu’r cyfrifoldeb o ofalu am eu plant yn gyfartal.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party:

(a) Ensure the availability of affordable and accessible childcare facilities and/or arrangements throughout the State party, in particular Northern Ireland.

(b) Consider removing the 26-week waiting period for employees to apply for flexible working arrangements.

(c) Provide further incentives for men to take parental leave, such as non-transferrable leave, and encourage men to participate equally in childcare responsibilities.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

5 (stereotyping and cultural practices), 11 (work and employment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019