Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 39

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Adolygu Deddf yr Undebau Llafur 2016. Sicrhau bod pob gweithiwr yn mwynhau hawliau undeb llafur llawn heb ymyrraeth.

Gweithredu Deddf Cysylltiadau Cyflogaeth 1999 (Cosbrestr) Rheoliadau 2010 i atal cosbrestru aelodau undebau llafur. Gwarantu y gall gweithwyr sydd wedi eu cobsrestru gymryd camau cyfreithiol effeithiol a derbyn iawndal.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party undertake a thorough review of the new Trade Union Act 2016 and take all necessary measures to ensure that, in line with its obligations under article 8 of the Covenant, all workers enjoy their trade union rights without undue restrictions or interference. The Committee urges the State party to take all necessary measures to ensure the effective implementation of the Employment Relations Act 1999 and its Regulation 2010, which prohibit blacklisting of trade union members, and guarantee that all workers who have been blacklisted have access to effective legal remedies and compensation.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

8 (right to form or join trade union)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019