Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 57

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Mewn cydweithrediad â sefydliadau pobl anabl, ac yn unol ag argymhellion y Pwyllgor CRPD yn dilyn ei ymchwiliad i’r Deyrnas Unedig (2016):

(a) Datblygu a monitro polisi cyflogaeth ar gyfer pobl anabl i sicrhau y gallant gael mynediad at waith boddhaol, a chyflog cyfartal ar gyfer gwaith o werth cyfartal.

(b) Sicrhau y gwneir addasiadau rhesymol ar gyfer pobl anabl i wneud eu gwaith; fod cyflogwyr a chyflogeion yn derbyn hyfforddiant rheolaidd ar addasiadau rhesymol; a bod cosbau yn codi pan na wneir addasiadau rhesymol.

(c) Sicrhau bod y broses o asesu gallu i weithio (yn cynnwys yr Asesiad Gallu i Weithio) yn ystyried yr amrywiol rwystrau i waith y mae pobl anabl yn wynebu, yn unol â’r model hawliau dynol o anabledd. Mae unrhyw un sy’n cyflawni asesiadau yn cael ei hyfforddi i ystyried amgylchiadau personol yn ogystal â chysylltiedig i waith. Sicrhau nad yw’r gefnogaeth mae pobl anabl angen er mwyn gweithio (yn cynnwys cefnogaeth ariannol) yn amodol ar bobl anabl yn chwilio am swyddi, ac nad yw’n destun cosbau.

(d) Tynnu neilltuad i erthygl 27 y CRPD ar waith a chyflogaeth yn ôl.

(e) Ystyried y cysylltiadau rhwng erthygl 27 y CRPD a tharged 8.5 y Nodau Datblygu Cynaliadwy.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, in close collaboration with organizations of persons with disabilities, and in line with the Committee’s report on its inquiry concerning the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland carried out under article 6 of the Optional Protocol to the Convention:

(a) Develop and decide upon an effective employment policy for persons with disabilities aimed at ensuring decent work for all persons with disabilities, bearing in mind the State party’s target of 1 million jobs for persons with disabilities, and ensure equal pay for work of equal value, focusing especially on women with disabilities, persons with psychosocial and/or intellectual disabilities and persons with visual impairments, and monitor those developments.

(b) Ensure that reasonable accommodation is provided to all persons with disabilities who require it in the workplace, that regular training on reasonable accommodation is available to employers and employees without disabilities, and that dissuasive and effective sanctions are in place in cases of denial of reasonable accommodation.

(c) Ensure that the legal and administrative requirements of the process to assess working capabilities, including the Work Capability Assessment, are in line with the human rights model of disability, that those who conduct the assessments are qualified and duly trained in that model, and that the assessments take into consideration work-related as well as other personal circumstances. The State party must ensure that the adjustments and support necessary to access work, as well as financial support, are provided and that they are not subject to sanctions or conditional upon carrying out job seeking activities.

(d) Withdraw its reservation to article 27 of the Convention.

(e) Bear in mind the links between article 27 of the Convention and target 8.5 of the Sustainable Development Goals.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

27 (work and employment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022