Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.177

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Taclo gwahaniaethu hir sefydledig yn erbyn menywod mewn lleoliadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol, yn arbennig parthed y bwlch cyflog rhwng y rhywiau a nawdd cymdeithasol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Address more effectively entrenched discriminatory practices against women in the political, economic and social spheres, particularly in terms of the gender pay gap and social security (Malaysia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/05/2022