Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.179

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i derfynu gwahaniaethu yn erbyn menywod yn y farchnad lafur.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take necessary measures to eliminate discriminatory practices in the labour market with respect to women (Algeria).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022