Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.185

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Parhau gydag ymdrechion i daclo trais domestig ar draws y Deyrnas Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Continue its positive efforts to reduce domestic violence throughout the country (Indonesia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022