Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.197

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwahardd cosbi plant yn gorfforol i’w diogelu rhag trais.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ban corporal punishment of children to ensure the full protection and freedom from violence for all children (Sweden).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022